Drodzy Wyborcy,

Wychowałem się w rodzinie, w której takie wartości jak Bóg, honor, Ojczyzna były wyznacznikiem drogi życiowej. Mój dziadek – Powstaniec Warszawski, wywarł ogromny wpływ na ukształtowanie moich poglądów.

Dzięki niemu po raz pierwszy uczestniczyłem już jako kilkuletni chłopiec w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Wpłynęło to także na moją dalszą edukację. Uczęszczałem do Katolickiego Liceum Ogólnokształcące pw. Świętego Augustyna. Następnie studiowałem prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Po ukończonej aplikacji prokuratorskiej wykonywałem zawód radcy prawnego, a następnie adwokata. Reprezentowałem m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobrę, Jerzego Roberta Nowaka, a po Katastrofie Smoleńskiej część rodzin ofiar.

Pracowałem także jako wykładowca. Już w liceum angażowałem się w działalność publiczną, a swoją karierę polityczną związałem wówczas z Ruchem Odbudowy Polski, którego członkiem byłem do końca istnienia tej partii. Niekwestionowanym autorytetem i nauczycielem rozumienia służby publicznej był dla mnie premier Jan Olszewski. Ogromne wpływ na moje dalsze losy zawodowe miała możliwość pracy w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W roku 2006 r. min. Antoni Macierewicz powierzył mi zadanie utworzenia Biura Prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego, za co zostałem odznaczony w 2007 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. W tym samym roku powołano mnie w skład Komisji Weryfikacyjnej żołnierzy WSI. Po wyborach 2015 r. pełniłem funkcję Sekretarza Stanu w MON. Interesuję się historią Polski szczególnie i sportem. Moją ulubioną dyscypliną jest piłka nożna. Oprócz oglądania meczy sam czasem również grywam. Lubię piesze wędrówki, poezję śpiewaną i co wynika samo z siebie Bieszczady.

  WYKSZTAŁCENIE
  Katolickie Liceum Ogólnokształcące p.w. ś.w. Augustyna, egzamin maturalny (1998)
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo – magister (2003)
  Aplikacja prokuratorska (2006)

  PRZESZŁOŚĆ
  Praca zawodowa:
Pracę zawodową rozpoczął jako wykładowca Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie. W latach 2006-2007 był dyrektorem biura prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego prowadząc analizy prawne jednostki. Jako radca prawny pracował w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W latach 2007-2008 był członkiem komisji ds. Weryfikacji Żołnierzy byłych Wojskowych Służb Informacyjnych. Jako adwokat w Kancelarii Prawnej – Bartosz Kownacki służył obywatelom wiedzą, wsparciem i pomocą.

  Praca sejmowa:
Jest Posłem na Sejm VII (2011-2015), VIII (2015-2019) oraz IX kadencji (2019 - teraz). W latach 2015-2018 był Wiceministrem Obrony Narodowej prowadząc skuteczne działania w celu zwiększenia siły i potencjału polskiej armii.

  ODZNACZENIA
W 2008 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.