B.Kownacki: "Jan Olszewski stawał po tej stronie, która z jego punktu widzenia była racją stanu, nie jego osobistą korzyścią. Czytaj więcej.