B.Kownacki: "Jeżeli to będzie następna kadencja, to rzeczywiście Polska nie zostanie zmielona w pył i może stać się młyńskim kołem." Czytaj więcej.